Gospodarstwa ekologiczne w Polsce

Gospodarstwa indywidualne posiadały ok. 91% ogółu użytków rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce w 2013 wynosiła 11,54 ha

.📌W 2015 roku byliśmy największym producentem drobiu i drugim największym eksporterem jaj w Europie. W 2015 roku byliśmy największym eksporterem jabłek i pieczarek. W 2015 roku Polska była drugim po Danii producentem futerek i trzecim na świecie.

📌W 2018 w Polsce było 1,4 mln gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 16,4 mln ha, co stanowiło 56,5% powierzchni obszarów wiejskich.Spośród ogółu gospodarstw rolnych co drugie miało powierzchnię 1–5 ha.

📌W 2018 na obszarach wiejskich najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność przemysłową i budowlaną.
➡️Co trzeci pracujący na wsi był zatrudniony w podmiotach zajmujących się pozostałymi usługami.
➡️ Co piąty w podmiotach zajmujących się handlem
➡️ naprawą pojazdów samochodowych
➡️ transportem i gospodarką magazynową
➡️ zakwaterowaniem i gastronomią
➡️informacją i komunikacją.

📌Osoby pracujące w podmiotach związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem stanowiły 4,2% ogółu pracujących i w porównaniu z rokiem 2009 ich odsetek zmniejszył się.

➡️Dochód rozporządzalny na wsi wg statystyk na 2018 rok to 1433zł
.🚜Wartość PKB z rolnictwa 2011~13 = 3,4%
🚜Wartość PKB z rolnictwa, 2018 = 2,1%.

⬇️Liczba gospodarstw ekologicznych w porównaniu z 2010 zmniejszyła się, w efekcie tego w 2018 w Polsce funkcjonowało 19,2 tys. gospodarstw ekologicznych. Spośród nich 77,7% (14,9 tys.) posiadało certyfikat, a pozostałe 4,3 tys. znajdowało się w trakcie przestawiania na produkcję ekologiczną.

😷 Ponad 43% gospodarstw rolnych odczuło niekorzystny wpływ pandemii, w tym blisko 17% oceniło wpływ jako zagrażający stabilności gospodarstw rolnych. Opracowane na podstawie danych z GUS.

#statystyki#polskierolnictwo#polskawieś#zmiananagorsze#rolnictwoekologiczne#wieś#polskirolnik#ekojedzenie#produktpolski#gospodarstwo#gospodarstworolne#futerka#gus

Tagged , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *